הסניגוריה הציבורית

​​
 • מידע למתמחים

  מידע למתמחים

  המתמחים מהווים חלק אינטגרלי מצוות הסניגוריה במחוז, והם מועסקים בעבודה משפטית על כל גווניה.
  להרחבה
 • מידע לעצור

  מידע לעצור

  נעצרת? כאן תוכל לקבל מידע חשוב אודות הייצוג שמעניקה הסניגוריה הציבורית לעצורים.
  להרחבה
 • מידע לעורכי דין

  מידע לעורכי דין

  עורכי-דין המעוניינים לשמש סניגורים ציבוריים יפנו ללשכת הסניגוריה המחוזית, וימלאו טופס בקשה.
  להרחבה
 • מידע לפונה

  מידע לפונה

  כל נאשם, עצור וחשוד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו.
  אבל רק לחלק מהנאשמים, העצורים או החשודים זכות להיות מיוצגים על ידי סניגור ציבורי

  להרחבה
 • מידע לקטין ולמשפחתו

  מידע לקטין ולמשפחתו

  "תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ"ח-1998". תקנות אלה קובעות כי כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום זכאי לייצוג על-ידי סניגור ציבורי.

  להרחבה
 • אגרות

  אגרות

  החל מיום 26.4.12 חלה בכל התיקים הפליליים חובה על נאשמים ומערערים לשלם אגרה עבור יצוג שניתן על ידי הסניגוריה הציבורית.
  להרחבה