נוטריונים

 

אודות

 

 

שכר שירותים עודכן ל- 2019, ראו בחדשות המתגלגלות.

 

ביום 13/02/2017 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז - 2017 ותקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ז - 2017.

בהתאם לתקנות, נוטריון רשאי לתת למבקש שירות פטור חלקי או מלא מתשלום שכר שירותים במקרים הבאים:

1. מבקש השירות הוכיח לנוטריון כי הוא חסר אמצעים

2. מבקש השירות המציא לנוטריון אישור כי הוא "עולה חדש"/תושב חוזר" וטרם עברו 7 שנים מיום שעלה

3. השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון.

 

התקנות נכנסו לתוקף ביום פרסומן (13/02/2017). לצפייה בפרסום לחץ כאן

 

 

ביום 14.11.16, בהתאם לסמכותה על פי סעיף 2 (ג) לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים על מתכונת השתלמות חדשה כתנאי לקבלת רישיון נוטריון. לצפייה בהחלטת הוועדה

  

המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 1976 עם חקיקת חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976.
המחלקה מטפלת בבקשות להענקת רשיון נוטריון ובמסגרת זו, מרכזת את עבודתה של ועדת הרישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 המוסמכת להעניק רשיון נוטריון למבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק.

 

אכיפת הדין המשמעתי בעניינים של נוטריונים הופקדה בידיה של היחידה לדין משמעתי בלשכה המשפטית של משרד המשפטים.

תכלית הדין המשמעתי להבטיח את טוהר המידות ואת תפקודם התקין של העוסקים במקצוע.

ניתן להגיש תלונות למחלקה לרישוי נוטריונים או ליחידת המשמעת.

לעיון בפעילותה של יחידת המשמעת: