טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 84-73 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 84-73 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
טופס רישום הקדש ציבורירשות התאגידיםרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס רישום הקדש ציבורי
קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידערשות התאגידיםרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע
טופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"חרשות התאגידיםרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח
כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורירשות התאגידיםרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
 לא קיים טופס מקוון
טופס הגשת מסמכים לרישום חברהרשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ טופס הגשת מסמכים לרישום חברה
 לא קיים טופס מקוון
דו"ח הקצאת מניות (טופס 4)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ דו"ח הקצאת מניות (טופס 4)
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על דו"ח העברת מניות (טופס 3)רשות התאגידיםרשם החברות
הורד קובץ הודעה על העברת מניות בחברה פרטית ( טופס 3)
 לא קיים טופס מקוון
דו"ח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ טופס 5 דוח שנתי
 לא קיים טופס מקוון
הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7)
 לא קיים טופס מקוון
הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8)
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)רשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)
 לא קיים טופס מקוון