טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 406-397 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 406-397 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
תוספת שני סעיפים לתקנון מצוירשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ two_sections.docx
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום שותפות (טופס 1)רשות התאגידיםרשם השותפויות
pdf הורד קובץ  טופס בקשה לרישום שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות (טופס 2)רשות התאגידיםרשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לשינוי שם שותפות (טופס 3)רשות התאגידיםרשם השותפויות
docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על שינויים בשותפות (טופס 4)רשות התאגידיםרשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על שינויים בשותפות
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות (טופס 5)רשות התאגידיםרשם השותפויות
docx הורד קובץ בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על פירוק שותפות(טופס 6)רשות התאגידיםרשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על פירוק שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על המחאת זכות ותצהיררשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ הודעה על מחאת זכות ותצהיר
 לא קיים טופס מקוון
טופס בקשה לרישום עיצוברשות הפטנטיםמחלקת מדגמים
docx הורד קובץ בקשה לרישום עיצוב
 לא קיים טופס מקוון
בקשה להנגשת דיוןרשות הפטנטיםרשות הפטנטים
pdf הורד קובץ  נוהל המגדיר את אופן מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.
 לא קיים טופס מקוון
לעמוד הראשון הקודם
הבא