טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 396-385 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 396-385 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
בקשה לביטול חסימת עדכונים מידית
docx הורד קובץ unblock.docx
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לאפשר ביצוע עידכונים באופן מקוון בלבדרשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ בקשה לאפשר ביצוע עידכונים באופן מקוון
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לביטול הגבלה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבדרשות התאגידיםרשם החברות
docx הורד קובץ בקשה לביטול הגבלה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום בפנקס השמאיםמועצת שמאי המקרקעין
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה לרישום בפנקס השמאים
תצהיר נלווה לטופס תביעת חוב מקוונתאגף האפוטרופוס הכללי
pdf הורד קובץ  תצהיר נלווה לטופס תביעת חוב מקוונת
 לא קיים טופס מקוון
המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותותרשות התאגידיםרשם העמותות
pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות
 לא קיים טופס מקוון
הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות רשות התאגידיםרשם העמותות
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
 לא קיים טופס מקוון
הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין רשות התאגידיםרשם העמותות
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
 לא קיים טופס מקוון
המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברותרשות התאגידיםרשם העמותות
pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות
 לא קיים טופס מקוון
דוח תרומות מיישות מדינית זרה (חל"ץ)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2016 - חל"צ
 לא קיים טופס מקוון
דוח תרומות מיישות מדינית זרה (עמותות)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2015 - עמותה
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגהרשות התאגידיםרשם המפלגות
docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה
 לא קיים טופס מקוון