טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 180-169 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 180-169 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
טופס בקשה לצו ירושה אחר נספה שואהאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
הורד קובץ בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של ניספי השואה
 לא קיים טופס מקוון
דף מידע למגיש בקשה לצו ירושה אחר נספה שואהאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
docx הורד קובץ 222.docx
 לא קיים טופס מקוון
טופס משוב למקבל שרותועדה לתקינה שמאיתועדה לתקינה שמאית
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס משוב למקבל שרות
טופס בקשה לקבלת מידע לפי הוראות פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), תש"ם-1980אגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ בקשה לקבלת מידע לפי הוראות פקודת פשיטת רגל - מיועד רק לגופים מוסדיים
 לא קיים טופס מקוון
טופס משוב למקבל שירות מנהלת היחידות המקצועיותמנהלת היחידות המקצועיות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס משוב למקבל שירות
טופס 5 - דין וחשבון על חובות ונכסיםאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ 5.doc
 לא קיים טופס מקוון
בקשת צו ירושהאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
הורד קובץ 1.doc
 לא קיים טופס מקוון
בקשת צו קיום צוואהאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
הורד קובץ 2.doc
 לא קיים טופס מקוון
הודעה ליורש על פי הצוואהאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
הורד קובץ 3.doc
 לא קיים טופס מקוון
הודעה ליורש על פי דיןאגף האפוטרופוס הכללירשם הירושה
הורד קובץ 3a.doc
 לא קיים טופס מקוון
דין וחשבון תקופתי של אפוטרופוס על חסוי - ע"י יועץ מסאגף האפוטרופוס הכלליאפוטרטפוס הכללי
הורד קובץ dochtkufaapot.doc
 לא קיים טופס מקוון
טופס 8 - כתב ערבות לתפקיד כונס זמני/נאמן/מפרק חברהאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ tofes8.doc
 לא קיים טופס מקוון