טפסים

חיפוש טפסים
תוצאות 120-109 מתוך 406 תוצאות
תוצאות 120-109 מתוך 406 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
בקשה לרישום עמותה (טופס 1)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 1- בקשה לרישום עמותה
עבור לטופס מקוון בקשה לרישום עמותה (טופס 1)
הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה (טופס 14)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 14 - הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
עבור לטופס מקוון הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה (טופס 14)
דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון (טופס 13)רשות התאגידיםרשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 13 - דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון של עמותה
עבור לטופס מקוון דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון (טופס 13)
הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראירשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראי
תצהיר בעל מאגר מידע על ביעור מאגר מידערשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
הורד קובץ 1
 לא קיים טופס מקוון
טופס בקשה לרישום מאגר מידערשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
pdf הורד קובץ  רישום מאגר מידע
עבור לטופס מקוון טופס בקשה לרישום מאגר מידע
תצהיר בעל מאגר מידע בתמיכה לבקשת מחיקת רישום מאגר מידע ללא ביעוררשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
הורד קובץ 96.doc
 לא קיים טופס מקוון
תצהיר בעל מאגר מידע רפואי בתמיכה לבקשת מחיקת רישום מאגר מידע ללא ביעוררשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
הורד קובץ 97.doc
 לא קיים טופס מקוון
אישור מורשה חתימה בתאגידרשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
הורד קובץ אישור מורשה חתימה בתאגיד
 לא קיים טופס מקוון
תצהיר מחזיק מאגר מידע על ביעור מאגר מידערשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
הורד קובץ תצהיר מחזיק על מאגרים מוחזקים
 לא קיים טופס מקוון
חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראירשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם שירותי נתוני אשראי
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראי
טופס בקשה לעדכון פרטי מאגר מידערשות למשפט, טכנולוגיה ומידערשם מאגרי מידע
pdf הורד קובץ  עדכו מאגר מידע
עבור לטופס מקוון טופס בקשה לעדכון פרטי מאגר מידע