תשלומים ואגרות

חיפוש אגרות
תוצאות 10-1 מתוך 234 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 234 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
אגרת מסירהמחלקת PCT

554 ש"ח

בנק הדואר
אגרת חובה. אגרת המסירה משולמת עבור הטיפול בבקשה על ידי המשרד המקבל הישראלי הכולל את בחינת התיק באופן פורמאלי, הנפקת דו"חות שונים למבקש, העברת עותקים לרשויות הבינלאומיות, תשלומים וטיפול בכל נושא שעולה בתיק לאורך כל חייו בשלב הבינלאומי.
​​​​​​​
הנפקת מסמך בכורה ישראלי (עד 100 עמודים)מחלקת PCT

₪88 ​​

בנק הדואר
במידה ודין הקדימה המבוקש הוא ישראלי המחלקה גובה אגרה עבור הכנת עותק מאושר של הבקשה הקודמת. האגרה כוללת – צילום/סריקת הבקשה הקודמת, השוואת העותק למקור לוודא זהות, השוואת הנתונים לכתוב בבקשת ה-PCT  ומתן תוקף רשמי (חתימת הרשם) על העותק. האגרה תגבה רק במקרה ויש דין קדימה ישראלי ותחושב בהתאם לכמות העותקים הנדרשת.​​​​​
אגרת ההגשה הבינלאומיתמחלקת PCT
1453$​
בנק הדואר
אגרת חובה. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל ללשכה הבינלאומית עבור הטיפול בתיק ופרסומו. פירוט פעולות הלשכה הבינלאומית ניתן למצוא תחת "אודות". ​​​​​
אגרת יתר (לכל עמוד בבקשה מעל ל -30 עמודים)מחלקת PCT

$ 16​​

בנק הדואר
אגרה הנגבית עבור כל עמוד בבקשה מעבר ל-30 עמודים הראשונים.​​​​
הנחת הגשה אלקטרונית * (גוף הבקשה בפורמט PDF וה- Request בפורמט XML)מחלקת PCT

$ 218

בנק הדואר
בהגשה אלקטרונית, שהעתירה בפורמט מקודד (XML) וגוף הבקשה בפורמט PDF– הנחה בגובה 200 פרנקים שוויצריים.​​​​​​
הנחת הגשה אלקטרונית * בפורמט XML (ה-Request וגוף הבקשה בפורמט XML)מחלקת PCT

$ 328

בנק הדואר
בהגשה אלקטרונית, שהעתירה יחד עם גוף הבקשה (תיאור, תביעות ותקציר)  בפורמט מקודד ((XML שהוכן באמצעות PCT-SAFE editor)) – הנחה בגובה 300 פרנקים שוויצריים.​​​​​​​​
אגרת חיפוש בלשכת הפטנטים האירופאיתמחלקת PCT

$ 2091

בנק הדואר
אגרת חובה. הסכום ייקבע בהתאם לרשות שנבחרה. המבקש חייב לציין רשות חיפוש אחת בה הוא בוחר לבצע את החיפוש הבינלאומי. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל לרשות החיפוש עבור ביצוע החיפוש הבינלאומי והפקת דו"ח חיפוש יחד עם חוות דעת כתובה. פירוט פעולות רשות החיפוש ניתן למצוא תחת "אודות".​​​​​​​​​​​​​​
אגרת חיפוש בלשכת הפטנטים בארה"ב - יישות שאינה קטנה / זעירה (ישות קטנה 1090$ ישות זעירה 545$)מחלקת PCT

2180$​

בנק הדואר
תעריף :
 
אגרת חובה.
הסכום ייקבע בהתאם לרשות שנבחרה. המבקש חייב לציין רשות חיפוש אחת בה הוא בוחר לבצע את החיפוש הבינלאומי. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל לרשות החיפוש עבור ביצוע החיפוש הבינלאומי והפקת דו"ח חיפוש יחד עם חוות דעת כתובה. פירוט פעולות רשות החיפוש ניתן למצוא תחת "אודות". גובה אגרת החיפוש בארה"ב נקבע לפי סוג הישות:
ישות רגילה (שאינה קטנה או זעירה) תשלם את מלוא הסכום.
ישות קטנה תשלם חצי מהסכום המלא.
ישות זעירה תשלם רבע מהסכום המלא.
לפרטים נוספים אודות הזכאות ולביסוס של 'מעמד ישות קטנה' ו 'מעמד ישות זעירה', ראה 37 CFR § 1.27 ו-1.29 (עמודים R-41 ו-R-47), בהתאמה ב:
 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf 
 
​​​​
אגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאיתמחלקת PCT

1,830€​​

בנק הדואר
לאחר קבלת דו"ח חיפוש וחוות הדעת הכתובה, למבקש יש אפשרות לפנות לרשות הבחינה ולבקש בחינה של בקשת הפטנט הבינלאומית. בשלב הזה ניתן להגיש תיקונים ושינויים לרוב חלקי הבקשה. הפנייה והתשלום יעשו ישירות לרשות שנבחרה.​​​​
אגרת טיפול לבחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאיתמחלקת PCT

​185

בנק הדואר
הסכום מועבר על ידי רשות הבחינה ללשכה הבינלאומית עבור טיפול, פרסום והפצת דו"ח הבחינה.​​​​​​