חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

 
|  |

נוסח חוק עדכני משולב - חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

 

הוכן על ידי רמו"ט, כולל הפניות בתוך הטקסט להגדרות וסעיפים מקושרים.

 

הנוסח הקובע הוא נוסח החוק הרשמי כפי שפורסם ברשומות.


​החוק ותיקונים לחוק

 

שם
הצעת חוק
נוסח שהתקבל
דיונים בוועדות הכנסת
חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002
 
תיקון מס' 1
הצעת חוק שירות נתוני אשראי (תיקון), התשס"ב-2002
 
תיקון מס' 2
הצעת חוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
חוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 2), התשס"ג-2003
 
תיקון מס' 3
דחיית תחילת תיקון מס' 3
 
 
דחיית תחילת תיקון מס' 3
 
 
דחיית תחילת תיקון מס' 3
 
 
דחיית תחילת תיקון מס' 3
 
 
דחיית תחילת תיקון מס' 3
 
 
דחיית תחילת תיקון מס' 3