אודות רשם שירותי נתוני אשראי

 
​חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 נכנס לתוקף ב- 1 באוגוסט 2004. לפי החוק מותר למי שקיבל רישיון לאסוף ולמסור נתוני אשראי על אנשים פרטיים.

שלום רב,

לעדכונכם כי ביום 12.4.2019 חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב- 2002 מתבטל, ורשם שירות נתוני אשראי ברשות להגנת הפרטיות מסיים את תפקידו. 

עם ביטול החוק, בעלי רישיון שירות נתוני אשראי יפסיקו את פעילותם, ויחדלו מלמסור דוחות אשראי. 

הפעילות של נתוני אשראי​ עוברת לניהולו ופיקוחו של בנק ישראל, בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016. 

*********************************

תכלית חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק) היא לאפשר למי שמתכוון לתת אשראי או לבצע עסקה אחרת (הנכללת בין המטרות שלשמן מותר לקבל דו"ח אשראי) לעמוד על מידת הסיכון בהתקשרות עם לווה או חייב פוטנציאלי.


תכלית חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 (להלן -החוק) היא לאפשר למי שמתכוון לתת אשראי או לבצע עסקה אחרת (הנכללת בין המטרות שלשמן מותר לקבל דו"ח אשראי) לעמוד על מידת הסיכון בהתקשרות עם לווה או חייב פוטנציאלי.


המידע שמותר לאסוף ולמסור מוגדר בפירוט בחוק ובתקנות שירות נתוני אשראי, התשס"ד-2004. 

מדובר במידע בדבר אי תשלום חובות וכן על מידע חיובי. המידע נאסף רק ממקורות המנויים בחוק ומותר למסור אותו רק למטרות שנמנו בחוק. החוק גם מתיר למי שקיבל רישיון, במספר מגבלות, לאסוף ולמסור מידע על עוסקים. 

החוק מקנה ללקוחות (האנשים הפרטיים עליהם אוספים את המידע) זכויות כלפי בעל הרישיון, במיוחד בהתחשב בעובדה שהמידע נאסף עליהם ללא הסכמתם.

הרשם מפקח על שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים. מי שסבור שבעל רישיון אינו פועל כדין, יכול לפנות אל הרשם ולמסור לו את תלונתו.