מידע מרשם שירותי נתוני אשראי

 

כתבות מרכזיות

 • הנחיות רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים


  ​הנחיות רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים
 • ​עיקרי הוראות חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002


  ​תכלית חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 היא לאפשר למי שמתכוון לתת אשראי או לבצע עסקה אחרת (הנכללת בין המטרות שלשמן מותר לקבל דו"ח אשראי) לעמוד על מידת הסיכון בהתקשרות עם לווה או חייב פוטנציאלי. המידע שיקבל מבעל רישיון יאפשר לו, מחד, לא לתת אשראי או לתת אשראי במחיר גבוה יותר למי שיש "היסטוריה" של מי שאינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות. מאידך, נותן האשראי יוכל לוותר על ריבוי ביטחונות ממי שהתקבל עליו מידע שמראה שהוא נוהג לעמוד בהתחייבויותיו. בנוסף, ההנחה היא שהעמדת המידע לרשות גורמים שונים הנותנים אשראי תגביר את התחרות בתחום זה.
 • זכויות הלקוחות


  חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 מקנה ללקוחות (האנשים הפרטיים עליהם אוספים את המידע) זכויות כלפי בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי, במיוחד בהתחשב בעובדה שהמידע נאסף עליהם ללא הסכמתם.

 • חוק ותקנות


  חוק ותקנות
 • מרשם בעלי רישיונות


  ​להלן מרשם בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי ובעלי רישיונות שירות מידע על עוסקים המתפרסמים לפי הוראות סעיף 3(ג) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.