חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

 
|  |

​נוסח חוק עדכני משולב - חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

הוכן על ידי רמו"ט, כולל הפניות בתוך הטקסט להגדרות וסעיפים מקושרים.

 

הנוסח הקובע הוא נוסח החוק הרשמי כפי שפורסם ברשומות.


 החוק ותיקונים לחוק

 

שם
הצעת חוק
נוסח שהתקבל
דיונים בוועדות הכנסת
חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001
קביעת תוספות
 
צו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשס"ב-2002
תיקון מס' 1
הצעת חוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ד-2004
 
תיקון תוספת
 
 
תיקון מס' 2
תיקון טעויות בתיקון מס' 2
 
עדכון סכום עיצום כספי