הנחיות רשם גורמים מאשרים

 

​בעמוד זה מתפרסמות הנחיות רשם גורמים מאשרים, במטרה לספק לציבור את עמדת הרשם בסוגיות שונות שהתעוררו במסגרת הפעלת הסמכויות המוקנות לו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.


להלן הנחיות רשם גורמים מאשרים:

תוצאות 17-1 מתוך 17 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
אישור רשם 1/2010אישור מנגנון ייעודי לשחזור סיסמת גישה לאמצעי חתימה אלקטרונית​​קובץ PDF08-05-2018
הנחיה 1/2015דיווח תקופתי של גורם מאשרקובץ PDF29-01-2015
הנחיה 2/2015חוות דעת של מבקר גורם מאשרקובץ PDF29-01-2015
הנחיה 2/2010תקן מקובל למערכת ניהול תעודות אלקטרוניות בגורם מאשרקובץ PDF12-10-2010
הנחיה 5/2010בדיקת הזהות בפני הגורם המאשר לפי תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב-2001קובץ PDF26-07-2010
הנחיה 4/2010עדכון אלגוריתמים ואורכי מפתחות לשימוש לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001קובץ PDF01-07-2010
הנחיה 1/2010דרישות חלופיות לת"י 1495 להפעלת אמצעי חתימה אלקטרוניתקובץ PDF11-03-2010
הנחיה 02/09הנפקת תעודה אלקטרונית לאמצעי חתימה השמור על שרת או HSM קובץ PDF13-12-2009
הנחיה 03/04פעולות ואירועים הטעונים דיווחקובץ PDF01-07-2004
הנחיה 04/04 - מבוטלת- מבוטלת - מסמכים שיצורפו לדיווח השנתי לרשםקובץ PDF01-07-2004
הנחיה 02/04אזהרת מבקשי תעודותקובץ PDF01-07-2004
הנחיה 06/04 - מבוטלת --מבוטלת - חוות דעת של מבקרקובץ PDF01-07-2004
החלפת מסמך RFC 2527 במסמך RFC 3647החלפת מסמך RFC 2527 במסמך RFC 3647קובץ PDF18-02-2004
הנחיה 05/04בקשה לאישור מועמד לנציג רישוםקובץ PDF01-01-2004
הנחיה 1/04הגבלת השימוש באמצעי החתימהקובץ PDF01-01-2004
הנחיות להגשת בקשה לרישום גורם מאשר​הנחיות להגשת בקשה לרישום גורם מאשרקובץ PDF01-01-2003
אימות זהותהנחייה בעניין אימות זהותם של מבקשי תעודות עפ"י מידע ממרשם האוכלוסיןקובץ PDF01-01-2003