רשימת תקנים הנזכרים בתקנות חתימה אלקטרונית

 
|22/02/2016 |

​רשימת התקנים הנזכרים בתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב- 2001 ובתקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב -2001. ​​​​​​​

הנושא התקן נזכר      בתקנה  הערות
עריכת מסמך נהלים RFC 2527 ​1* תקן rfc​ 2527 הוחלף בתקן rfc 3647 החל מיום 01.03.2004
RFC 3647 1*
ניהול אבטחת מידע ע"י גורם מאשר ת"י7799 2* על פי הודעת מכון התקנים, התקן יוחלף בת"י 27001, שנכנס לתוקף בינואר 2007

החל משנת 2015, על
הגורם המאשר להציג עמידה בתקן המעודכן ISO/IEC 27001:2013.
אבטחת מודול קריפטוגרפי 140-2FIPS 4(2)*
8(1)(ב)*
 
אבטחת מוצרי IT
(ת"י 15408)
ISO/IEC18045
5(א)*
8(1)(ב)*
 
סיסמאות לגישה ולהפעלת אמצעי חתימה ת"י 1495חלק 3 (2014) 8(1)(ג)*  
מבנה תעודה אלקטרונית
RFC 3280 (X. 509)

 
ת"י 9594 חלק 8 (2015)​
13(ג)*
שימוש בעברית במערכות מחשב ת"י 1489 14(ב)**  
ת"י 1500

* תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"ב- 2001.

** תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב -2001.