אישור טכנולוגיות - חברת Athena

 
​רשם גורמים מאשרים אישר ביום 29.11.11 שני מוצרים של חברת אתנה (Athena) המשמשים לחתימה אלקטרונית לפי החוק, כמקיימים את דרישות החוק.

​האישור מבוסס על אישורי הסמכה שקיבלו המוצרים לפי תקני אבטחת המידע NIST FIPS 140-2 ו– Common Criteria for Information Technology, וכן על חוות דעת של מומחה אבטחה בלתי תלוי.

בהתאם להצהרות ובדיקות הרשם, שני המוצרים מספקים ללקוח הקצה את דרישות האבטחה והדרישות הפונקציונליות הנדרשות לפעולת חתימה לפי החוק, וכן עומדות בדרישות והנחיות הרשם לפי החוק הישראלי.

תוקף האישור הוא כל עוד מתקיימות ההסמכות האמורות. חברת אתנה התחייבה כחלק מהליך האישור לעדכן את הרשם בדבר שינויים באישורים אלה או לגבי ארועי אבטחה הפוגעים במידת הבטיחות של המוצר בהתאם לדרישות התקינה.