גורמים מאשרים

 
מרשם גורמים מאשרים לפי סעיף 9(ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.​

שם תאריך רישום פרטי התקשרות כתובת אתר האינטרנט של הגורם המאשר
פרסונל איי.די. בע"מ 7.7.2011 דרך דוד בן גוריון 34
רמת גן 52573
טל' 073-2900047
פקס: 073-2900379
www.personalid.co.il
קומסיין בע"מ 13.2.2003 קריית עתידים בנין 4
ת.ד. 58007
תל אביב
טל' 03-6443620
www.comsign.co.il

 

כל אדם (גם אם אינו עו"ד או רו"ח) יכול להנפיק "כרטיס חכם" אישי על שמו, כך שבאמצעות כרטיס זה יוכל לבצע דיווחים באתר רשם החברות בכל החברות בהן הוגדר כ"מוסמך לדווח" ואין צורך בהוצאת כרטיס חכם נפרד לצורך דיווח עבור כל חברה.

הפסקת פעילות סקיורנט כגורם מאשר

 

באמצע שנת 2007 הודיעה חברת סקיורנט לרשם הגורמים המאשרים על סיום פעילותה לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001. הודעה מקדימה על צמצום הפעילות התקבלה במסגרת הודעה של חברת סקיורנט לרשות ניירות ערך על כוונתה להפסיק לפעול כ"מאשר חתימה" על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בחודש פברואר 2007.

 

חברת סקיורנט הפסיקה להפעיל גורם מאשר לפי החוק החל ב- 1 באוגוסט 2007.

 

חברת סקיורנט ביצעה את כל הפעולות הנדרשות לפי תקנה 18 לתקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב-2001 ובהן הפקדת אמצעי החתימה של הגורם המאשר בידי הרשם, הפקדת עותק של כל התעודות שהונפקו לפי החוק, המסמכים ששימשו להנפקתם, ורשימת התעודות הבטלות האחרונה, המכילה את כל התעודות שהונפקו לפי החוק. מסמכים ומידע זה שמור בידי הרשם.

 

תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
פרסונל איי.די.
תעודת רישום
קובץ PDF07-07-201111-11-2013
קומסיין
תעודת רישום
קובץ PDF13-02-200311-11-2013
    קובץ PDF   31-07-2014