עיון מקוון בפנקס מאגרי המידע

 
במסגרת שיפור השירות לציבור, הרשות להגנת הפרטיות מציעה מעתה אפשרות מקוונת לעיין בפנקס מאגרי מידע בהתאם לסעיף 12(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בדרך של הצגת שאילתות.​​​​​​


 

החיפוש לפי שם של בעל מאגר שהנו תאגיד מתבצע לפי חיפוש מדוייק.