עיון מקוון בפנקס מאגרי המידע

 
במסגרת שיפור השירות לציבור, הרשות להגנת הפרטיות מציעה מעתה אפשרות מקוונת לעיין בפנקס מאגרי מידע בהתאם לסעיף 12(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בדרך של הצגת שאילתות.


 

החיפוש לפי שם של בעל מאגר שהנו תאגיד מתבצע לפי חיפוש מדוייק.  
חיפוש מאגר
שם בעל המאגר
זיהוי בעל המאגר  
מספר מאגר  
הזן את הטקסט המופיע בתמונה*