טופס פניה מקוון

 

טופס הפנייה המקוון  מאפשר לכם להפנות את הפנייה/ התלונה ליחידת פניות הציבור או לכל אחת מיחידות משרד המשפטים.

  • הטופס מאפשר לכם למלא במחשב ע"ג הטופס עצמו את הפרטים המבוקשים ובסיום ההזנה יש לשלוח אותו באמצעות כפתורשבסרגל כלים לרפרנט שירות של יחידת היועץ המשפטי לממשלה.
  • הטופס כולל טבלאות ערכים, בדיקות תקינות, במטרה להקל על ההזנה ולמנוע טעויות פוטנציאליות.
  • על מנת להשתמש בטפסים המקוונים יש להתקין את תוכנת הטפסים. תוכנה זו תאפשר לך עבודה נוחה ומהירה.

 

הסברים ושאלות נפוצות בנוגע למילוי טפסים מקוונים:

 

בטלפון 1299.