הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 90-81 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 90-81 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.415 חוק יסוד: דיון בחוקים המשנים הוראה משוריינתקובץ PDF04-06-2012
21.416 בחירת נשיא המדינהקובץ PDF04-06-2012
21.417 תשובה לשאילתא שלא בפני הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.419 אחריות לאבטחת משכן הכנסת ורחבתוקובץ PDF04-06-2012
21.420 חסינות חבר הכנסת בפני דין משמעתי צבאיקובץ PDF04-06-2012
21.421 זכותו של מנהל בית סוהר לפתוח מכתבים הנשלחים לאסיר על-ידי חברי הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.422 החלטות ועדות הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.423 מידע שדורשות ועדות הכנסת מהממשלהקובץ PDF04-06-2012
21.424 חוק מימון מפלגות, תשל"ג - 1973 - תשלום הוצאות שוטפותקובץ PDF04-06-2012
21.424.2 חוק מימון מפלגות, תשל"ג - 1973 - סעיף 13 - מימון הוצאות שוטפות: פרישת ח"כים מסיעתםקובץ PDF04-06-2012