הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 80-71 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 80-71 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.403 חסינות לחבר כנסת גם בתפקידו כעורך עתוןקובץ PDF04-06-2012
21.404 זכותו של חבר כנסת להתקנת טלפון בדירתו ללא הגבלה שהיאקובץ PDF04-06-2012
21.405 זכותו של חבר כנסת לקבל חינם חומר פרסום של הממשלהקובץ PDF04-06-2012
21.407 זכותו של חבר כנסת למשלוח מכתבים חינם מבניין הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.408 מעמדו של מזכיר הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.409 העסקת מועמדים לכנסת שלא נבחרו, כעובדי מדינהקובץ PDF04-06-2012
21.410 המשמעות החוקתית של קוי יסודקובץ PDF04-06-2012
21.411 סעיף 108(ב) לתקנון הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.413 השתתפות מזכיר הכנסת בישיבות ועדות הכנסתקובץ PDF04-06-2012
21.414 הצעת חוק יסוד - דרך חקיקתוקובץ PDF04-06-2012