הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 60-51 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 60-51 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.250 חוק הדרכונים, תשי"ב1952- - קיצור תקופת תוקפם של דרכוניםקובץ PDF04-06-2012
21.251 חוק הדרכונים, תשי"ב - 1952 - סעיף 6 - שיקול דעתו של שר הפנים בהפעלת סמכויותיו למתן דרכוניםקובץ PDF04-06-2012
21.252 חוק הדרכונים, תשי"ב - 1952 - סמכות שר הפנים לסירוב מתן דרכון או לקיצור תקופת תוקפוקובץ PDF04-06-2012
21.275 ועדת חקירה - תאונת אויר - פרסום הדו"חקובץ PDF04-06-2012
21.276 עיון בדו"ח סודי של ועדת חקירהקובץ PDF04-06-2012
21.277 סמכות הועדה על-פי סעיף 9 לפקודת המתעסקים ברפואה לכפות הופעת עדים בפניהקובץ PDF04-06-2012
21.300 חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953 - סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתיקובץ PDF04-06-2012
21.301 פתיחת חטיבת הביניים במסגרת חוק לימוד חובה, תש"ט - 1949קובץ PDF04-06-2012
21.325 חנינה - החובה לתת נימוקים בעת הפעלת סמכות החנינהקובץ PDF04-06-2012
21.326 סמכות נשיא המדינה לחון נידונים בבתי דין משמעתייםקובץ PDF04-06-2012