הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 50-41 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 50-41 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.153 סמכות בתי משפט לדון באורח אינצידנטלי בענייני המעמד האישיקובץ PDF04-06-2012
21.154 הקמת בתי משפט לשם דיון בתובענות אזרחיות ברמת הגולןקובץ PDF04-06-2012
21.155 סמכות בית המשפט המחוזי להורות על הפסקת הריוןקובץ PDF04-06-2012
21.201 תוקפו של דבר המלך לא"י (הכותל המערבי), 1931קובץ PDF04-06-2012
21.226 חוק הדיינים, תשט"ו1955- - מינוי דיינים (כתב מינוי, הצהרת אמונים)קובץ PDF04-06-2012
21.227 חוק הדיינים, תשט"ו - 1955 - השתתפות רב ראשי בהרכב בית הדין הרבני הגדולקובץ PDF04-06-2012
21.228 חוק הדיינים, תשט"ו - 1955 - סעיף 4קובץ PDF04-06-2012
21.229 הצבעה במועצת הרבנות בענין מתן כושר לדייניםקובץ PDF04-06-2012
21.230 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים - שיקולי ועדת המינויים קרוב משפחה כמועמדקובץ PDF04-06-2012
21.231 כינון הועד המנהל של רשות השידור ומליאתהקובץ PDF04-06-2012