הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 40-31 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 40-31 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.061 האפוטרופוס הכללי - ביצוע עסקאות במקרקעין של חולי נפשקובץ PDF04-06-2012
21.062 מינוי אפוטרופסים לחולי נפש - הוראות חוק רלוונטיותקובץ PDF04-06-2012
21.063 חוק האנטומיה והפתולוגיה - השתלת קרנית עין: ניתוח ל"ריפוי" לפי סעיף 6קובץ PDF04-06-2012
21.064 החוק לטיפול בחולי נפש: ערר על-ידי בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במקרה של אשפוז כפוי בפעם הראשונהקובץ PDF04-06-2012
21.100 דרכי ההוכחה בפני בתי דין רבנייםקובץ PDF04-06-2012
21.101 סמכות בית דין רבני לפסוק על פינוי מושכרקובץ PDF04-06-2012
21.102 סמכות בתי הדין הרבניים לתת צוי ירושה כאשר מתעורר ספק האם קיים יורש נעדרקובץ PDF04-06-2012
21.150 חוק בתי המשפט, תשי"ז - 1957 - סעיף 25קובץ PDF04-06-2012
21.151 שיפוט מחוץ לגבולות המדינהקובץ PDF04-06-2012
21.152 מינוי נשיאים של בתי משפט מחוזייםקובץ PDF04-06-2012