הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 30-21 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.051 אחריות פלילית ואזרחית של רופא המבצע ניתוח באדם לפי בקשתו, כשהניתוח אינו דרוש מבחינה רפואיתקובץ PDF04-06-2012
21.052 השמדת מזון קלוקל - סמכות רופא ממשלתיקובץ PDF04-06-2012
21.053 סמכויות המשטרה ביחס לאישפוז חולי נפשקובץ PDF04-06-2012
21.054 שחרור לניסיון של חולה המאושפז לפי צו בית משפטקובץ PDF04-06-2012
21.055 שיקולי הועדה הפסיכיאטרית בשחרור חולי נפשקובץ PDF04-06-2012
21.056 בחירת פורום התדיינות על-ידי חולה נפשקובץ PDF04-06-2012
21.057 חובת אפוטרופוס על חולי נפש לשלם דמי אישפוזקובץ PDF04-06-2012
21.058 מוות בלתי טבעי - ניתוח לאחר המוותקובץ PDF04-06-2012
21.059 חוק לטיפול בחולי נפש, התשט"ו1955- - ביצוע הוראות אשפוזקובץ PDF04-06-2012
21.060 מינוי אפוטרופוס לחולה נפשקובץ PDF04-06-2012