הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 20-11 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
21.002 קביעת אזרחותם של ישראלים שעזבו את הארץ לפני כניסת חוק האזרחות לתקפוקובץ PDF04-06-2012
21.003 אזרחות מכוח שבות על-ידי לידה בישראל לתיירתקובץ PDF04-06-2012
21.004 אי תחולת אזרחות מכח שבות על קטיניםקובץ PDF04-06-2012
21.005 הצהרת ויתור על אזרחות לגבי קטיניםקובץ PDF04-06-2012
21.006 אזרחות של קטינים - רכישה ואובדנה של אזרחותקובץ PDF04-06-2012
21.007 אזרחות של ילד שנולד לפני הנישואים או מחוצה להםקובץ PDF04-06-2012
21.009 חוק האזרחות - תעודה לפי סעיף 15קובץ PDF04-06-2012
21.010 מסירת ידיעות על פרטי רישום במרשם האוכלוסיןקובץ PDF04-06-2012
21.011 חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 סעיפים 2, 7, 8, 18 (מאגרי מידע - מסירת פרטים על חוב לרשות מינהלית)קובץ PDF04-06-2012
21.050 פקודת בריאות העם, קביעת סיבת מוותקובץ PDF04-06-2012