הנחיות הסטוריות

 

​ההנחיות שלהלן אינן הנחיות יועץ תקפות, ומפורסמות לעיון הציבור לצורכי תיעוד ומחקר בלבד.

אלו הנחיות שהיו בעבר חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אך הוסרו מקובץ זה במהלך העדכון שנערך בשנת 2003.


אין להסתמך על הנחיות שהוסרו. עם זאת, אין מניעה מאזכורן של הנחיות שהוצאו מן הקובץ המעודכן והן בבחינת חוות-דעת, תוך ציון שהן הנחיות הסטוריות, אשר אינן מהוות חלק מקובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 

  • חלק מההנחיות ההסטוריות שהוסרו זכו לגרסה חדשה, המופיעה באתר זה, בקובץ הנחיות היועץ החדש [ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה].    
    לבדיקה האם קיימת גרסה חדשה להנחיה היסטורית המפורסמת בדף זה, ניתן לעיין בלוח ההשוואה.

 

איתור הסטורית הנחיות
תוצאות 10-1 מתוך 514 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 514 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורד
10.000 מבנה משרד המשפטיםקובץ PDF04-06-2012
10.001 הוראות חוק - סמכויות וחובות הממשלה, השרים, ועדות הכנסת וממלאי תפקידים שוניםקובץ PDF04-06-2012
10.009 חובות וסמכויות היועץ המשפטי לממשלהקובץ PDF04-06-2012
10.010 חקיקה - תחומי אחריותקובץ PDF04-06-2012
10.011 הממונה על החקיקה הפיסקליתקובץ PDF04-06-2012
10.012 מחלקת הייעוץ - תפקידיםקובץ PDF04-06-2012
10.013 הממונה על המחקר המשפטי - הגדרת תפקידקובץ PDF04-06-2012
10.014 הממונה על הדרכה משפטית - הגדרת תפקידקובץ PDF04-06-2012
21.000 סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלהקובץ PDF04-06-2012
21.001 משמעות המונח "תושב" בחוק האזרחותקובץ PDF04-06-2012