1.20- משפט כלכלי-פיסקלי

תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
מספר הנחיהממויין לפי מספר הנחיה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדפרקממויין לפי פרק בסדר יורדפרקי משנהממויין לפי פרקי משנה בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקישורים , קבצים מרוביםממויין לפי קישורים , קבצים מרובים בסדר יורד
​1.2000סמכותו של שר האוצר להורות על פתיחת הבורסה באופן חלקי או מותנהמשפט מנהלימשפט כלכלי-פיסקלי; משרדי הממשלהקובץ PDF22-05-2012    
​1.2001ערבויות מטעם המדינהמשפט מנהלימשרדי הממשלה; משפט כלכלי-פיסקליקובץ PDF22-05-2012    
​1.2002רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאימשפט מנהלימשפט כלכלי-פיסקלי; משרדי הממשלהקובץ PDF22-05-2012    
1.2005
תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985משפט מנהלימשרדי הממשלה; משפט כלכלי-פיסקליקובץ PDF22-05-2012