3.10 - חופש המידע

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
מספר הנחיהממויין לפי מספר הנחיה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדפרקממויין לפי פרק בסדר יורדפרקי משנהממויין לפי פרקי משנה בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקישורים , קבצים מרוביםממויין לפי קישורים , קבצים מרובים בסדר יורד
​3.1000חוק חופש המידע, התשנ"ה-1998משפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF24-05-2012    
​3.1001מסירת מידע על-ידי הממשלה לכנסת ולועדותיהמשפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF24-05-2012    
​3.1002מסירת מידע מישיבות ממשלה - פניות מן הציבור משפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF24-05-2012    
​3.1003הפקדה בגנזך המדינה משפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF24-05-2012    
​3.1004חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958משפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF24-05-2012    
​3.1005​​​מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים של עובדי מדינהמשפט חוקתי: זכויות חוקתיותחופש המידעקובץ PDF13-06-201721-01-2020