6.61 - משמעת

 
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
מספר הנחיהממויין לפי מספר הנחיה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדפרקממויין לפי פרק בסדר יורדפרקי משנהממויין לפי פרקי משנה בסדר יורדקובץ  
​6.6100נקיטת עמדה בפומבי על-ידי ממלאי תפקידים בשירות הציבורי בנושא מדיני שנוי במחלוקתמשפט אזרחימשמעת :עבודהקובץ PDF
​6.6101חוק שירות המדינה (משמעת), התכ"ג-1963 - פרסום התראה או נזיפה שניתנו על-ידי שר או מנהל כללימשפט אזרחימשמעת :עבודהקובץ PDF
​6.6102הליכים משמעתיים נגד עובדי מדינהמשפט אזרחימשמעת :עבודהקובץ PDF