הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

 

אינדקס נושאים להנחיות

  • השירות המשפטי הציבורי
  • מסים
  • משמעת
  • משפט אזרחי
  • משפט חוקתי: זכויות חוקתיות
  • משפט חוקתי: חברי הכנסת וחקיקה
  • משפט מנהלי
  • משפט פלילי
  • תכנון ובניה ושלטון מקומי
חיפוש בכותרות וגוף ההנחיות

​​​​​​​​​​​​​​​


חיפוש בכותרות וגוף ההנחיות
בשלהי שנות השישים החל היועץ המשפטי לממשלה דאז, לימים נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, בפרסום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואלה היו לאורך השנים לאוגדנים, שנוספו אליהם תדיר הנחיות חדשות על-ידי היועצים המשפטיים שלאחריו. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

בשנת 2003 נעשתה עבודת עדכון מקיפה, במהלכה נבדקו כלל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הקיימות. חלק מההנחיות עודכנו, והנחיות אחרות, שנושנו וחלפה שעתן - הוסרו. כן, הונהגה שיטת מספור חדשה להנחיות.

יודגש, כי רק ההנחיות המופיעות להלן נחשבות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. הנחיות שהיו קיימות בעבר והוסרו מן הקובץ, נחשבות להנחיות "היסטוריות", ואין להסתמך עליהן כעל הנחיות היועץ. ניתן לעיין בהנחיות ההיסטוריות, לצרכי מחקר ותיעוד, תחת הכותרת "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - היסטוריה".
בכל בעיה יש לפנות בכתב ללשכת היועץ המשפטי לממשלה.