4.11 - סוגי עבירות ומבצעי עבירה

תוצאות 15-1 מתוך 16 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 16 תוצאות
מספר הנחיהממויין לפי מספר הנחיה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדפרקממויין לפי פרק בסדר יורדפרקי משנהממויין לפי פרקי משנה בסדר יורדקובץ   תאריך פרסוםממויין לפי נוצר בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקישורים , קבצים מרוביםממויין לפי קישורים , קבצים מרובים בסדר יורד
4.1114​קווים מנחים למדיניות אכיפה בעבירות הנוגעות למסירת מידע האסור בגילוימשפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF04-02-202004-02-2020  
4.1115מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור צריכת זנותמשפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF13-07-202013-07-2020  
4.1004​אישור מוקדם להגשת כתב אישוםמשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF29-07-201529-07-2016  
​4.1100מדיניות תביעה כלפי חיילי או"ם - נוהל ושיקולים בדבר העמדתם לדין פלילימשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1102הנחיות לתובעים בנושא העמדה לדין בעבירת ה"סוב-יודיצה"משפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1103הגשת כתבי אישום בעבירות של העלבת עובד ציבור וזילות בית-המשפטמשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1104​​הכרזת ידיעות סודיות לפי סעיף 113(ד) לחוק העונשין, תשל"ז-1977משפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1105מדיניות התביעה - סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמיתמשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1106סיוע לאויב במלחמה -סעיף 99 לחוק העונשין, תשל"ז-1977משפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1107חקירה והעמדה לדין בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965משפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
4.1108​מדיניות העמדה לדין של רשויות מקומיות ושל נושאי תפקידים בהן בתחום איכות הסביבהמשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1109מדיניות חקירה ותביעה בעבירות של החזקת אגרופן או סכין, ואיסור סחר בהם או מכירתם לקטיןמשפט פליליסוגי עבירות ומבצעי פעולה; משפט פלילי :מדיניות תביעהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1110איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר - סעיף 291א לחוק העונשיןמשפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF24-05-2012    
​4.1111דרכי הטיפול של רשויות המדינה בכתבי סירוב המוצאים על ידי בתי דין דתייםמשפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF08-12-2013    
​4.1112עבירת ריבוי נישואיןמשפט פלילימשפט פלילי :מדיניות תביעה; סוגי עבירות ומבצעי פעולהקובץ PDF23-01-201723-01-2017  
 
12
הבא לדף אחרון