אודות

 

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות המשפטי הציבורי.
החל מה-01.02.2016 מכהן ד"ר אביחי מנדלבליט כיועץ המשפטי לממשלה​
​.


היועץ המשפטי לממשלה מופקד על מספר תחומים:

 • ראשות התביעה הכללית: בתחום זה היועץ המשפטי לממשלה מופקד מטעם המדינה על הפעלת דיני העונשין, לרבות ההופעה בערכאות, שלו ושל נציגיו, הכרוכה בכך. התביעה הכללית כוללת את פרקליטות המדינה בראשות פרקליטת המדינה, וכן את התביעה המשטרתית ותביעות מתמחות במשרדי ממשלה שונים וברשויות המקומיות.
 • ייצוג המדינה בערכאות: היועץ המשפטי לממשלה הוא אחראי בלעדי על ייצוג המדינה בערכאות על ידיו או נציגיו, בהליכים מכל הסוגים שאינם פליליים, היינו תביעות אזרחיות, מינהליות, פיסקליות, יחסי העבודה וכל תחום ייצוג אחר.
 • מתן ייעוץ משפטי לממשלה ולגופיה: היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי גופי המדינה, כמובן בכפוף לביקורת שיפוטית.
 • מתן ייעוץ וסיוע לממשלה ולשר המשפטים בתחום החקיקה: היועץ המשפטי לממשלה אמון על ייעוץ בהכנת חקיקה המוגשת על ידי הממשלה לכנסת ובחינת השתלבותה כחוק, במשפט החל בישראל; ובדומה, בחינה של הצעות חוק פרטיות המוגשות מטעם חברי הכנסת.
 • ייצוג האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק: אחריות זו עולה במגוון של נושאים נוספים העולים מהוראות חקוקות ייחודיות. במסגרת זו, מוסמך היועץ המשפטי לממשלה על פי דין להתייצב בכלל הערכאות השונות כאשר הדבר נדרש לשם שמירה על האינטרס הציבורי.

ליועץ המשפטי לממשלה שבעה משנים:

 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה לניהול ולתפקידים מיוחדים
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט ציבורי-חוקתי
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט ציבורי-מינהלי
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט פלילי
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט אזרחי
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט כלכלי
 • משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט בין-לאומי