נפגעי עבירה

 
​זכויות נפגעי עבירה

​החוק והתקנות

  • חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א – 2001, הוא חוק שנועד להסדיר באופן ממוקד וכולל את  זכויותיהם של מי שנפגעו מעבירות פליליות, בכל הקשור להליך החקירה, המשפט וריצוי העונש של הפוגע. רוב הזכויות לפי החוק ניתנות במקרים שחקירתם החלה אחרי האחד באפריל 2005.
  • תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"א – 2001, מפרטות את דרכי יישום הזכויות שבחוק, בין היתר באמצעות מערכת מנ"ע (ראו הסבר בהמשך) ובאמצעות טפסים להבעת עמדה בשלבים שונים בהליך הפלילי: עמדה לתובע בנוגע להסדר טיעון; הצהרת נפגע לבית המשפט בשלב הטיעונים לעונש; עמדה לועדה הממליצה בענין קציבת מאסר עולם; עמדה לועדת שחרורים בענין שחרור מוקדם.
  • לנוסח התקנות כולל הטפסים (לא רשמי)

 

מערכת מנ"ע

כחלק מיישום החוק, משטרת ישראל מפעילה מערכת ממוחשבת למתן מידע שוטף לנפגעי עבירה על התקדמות ההליך הפלילי. המערכת כוללת מידע על הגורם המטפל בתיק בכל שלב, האם הוחלט להגיש כתב אישום או לסגור את התיק, מועדי הדיונים בבית המשפט, תוצאת ההליך הפלילי, מידע על מאסר הנאשם ועוד. המידע ניתן באמצעות הטלפון או האינטרנט, לפי קוד וסיסמא הניתנים לנפגע העבירה בתחנת המשטרה.

 

נפגעי עבירה שאין בידיהם קוד או סיסמא למערכת מנ"ע מוזמנים לפנות בכל שלב של ההליך הפלילי, כולל מאסר, לתחנת המשטרה שחקרה את העבירה ולבקש קוד וסיסמא כאמור.

 

יחידות הסיוע בפרקליטות

בפרקליטויות המחוז פועלות שש יחידות סיוע לנפגעי עבירה, שתפקידן לסייע ביישום החוק בקשר לתיקים שבטיפול הפרקליטות, והן משמשות גורם משפטי ייעודי בתוך הפרקליטות לנושא זכויות נפגעי עבירה. 
 
בכל פניה לפרקליטות יש לציין פרטים מזהים של הנפגע ופרטים מזהים של התיק, ככל שידועים: מספר התיק בפרקליטות, מספר התיק במשטרה, תחנת המשטרה שטיפלה בתיק, שם החשוד/הנאשם, או מספר התיק בבית המשפט.
 

מידע לנפגעות ונפגעי עבירות מין

  • חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה - 2004, מאפשר לנפגע/ת עבירת מין לפנות לבית המשפט בבקשה שיטיל מגבלות על מקום המגורים או העבודה של עבריין מין שהורשע (בגיר). בית המשפט רשאי להטיל מגבלות כאמור אם עלול להיגרם לנפגע נזק נפשי של ממש מקרבתו של עבריין המין.
 

המועדים להגשת הבקשה, אופן ההגשה וכן טפסים לצורך כך, מפורטים בתקנות שהותקנו מכוחו של החוק.

  • למידע נוסף בנושא פגיעות מיניות, תמיכה וילווי ניתן לפנות למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. לפרטים לחצו כאן.

 

מידע כללי לנפגעי עבירות

משרד המשפטים, בשיתוף עם משטרת ישראל ועם קואליציית הארגונים לקידום זכויות נפגעי עבירה, הפיק חוברת מידע לנפגעי עבירות, שכוללת תמצית של הזכויות לפי החוק, תיאור של הליך פלילי טיפוסי, עצות כלליות להתגוננות מפני עבירות ורשימת גופים המעניקים סיוע לנפגעי עבירות. 

 

לצפייה בחוברת:

 

מידע נוסף לנפגעי עבירה:

 

סיוע לנפגעי עבירות המתה (רצח והריגה) במסגרת תוכנית סנ"ה

ביום 26.11.2009, ובעקבות יישום חלקי של דוח הועדה הבין-משרדית והבין-ארגונית לקידום זכויות נפגעי עבירה (יולי 2009), ניתנה החלטת ממשלה לפיה יקבלו משפחות נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה) סיוע נרחב בעל היבטים שונים לרבות ייצוג וליווי משפטי, בהתאם לתנאים שייקבעו.
 
בהתאם להחלטת הממשלה כאמור, הוטל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים, להקים מערך של תמיכה טיפולית וסיוע למשפחות, הכולל: הקמת צוותי "הודעה מרה" ברשויות המקומיות, הקמת מרכזי סיוע למשפחות הנפגעים למיצוי זכויותיהם, מתן סל שירותיים טיפוליים ושיקומיים, לרבות הפעלת קבוצות תמיכה ומתן סיוע וליווי משפטי למיצוי הזכויות בהליך הפלילי ולייצוג בהליך האזרחי, באמצעות האגף לסיוע משפטי.