כתבי עמדה של היועץ המשפטי לממשלה

 
להלן עמדות היועץ המשפטי לממשלה לגבי טענות קיפוח בחוזים אחידים: