מהחלטות בית הדין לחוזים אחידים

 
​טענת קיפוח יכולה להיטען במסגרת הליך בבית הדין לחוזים אחידים לביטולו של חוזה אחיד. בית הדין לחוזים אחידים שהוקם מכוחו של החוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, מוסמך לבטל תנאים מקפחים בחוזה אחיד או לשנותם כדי להסיר את הקיפוח בהם.
עד לתיקון חוק החוזים האחידים משנת 2014, בית הדין לחוזים אחידים היה מוסמך לאשר כי נוסח של חוזה אחיד אינו כולל תנאים מקפחים. סמכות זו בוטלה בשנת 2014.

להלן החלטות של בית הדין לחוזים אחידים שניתנו בתיקים שונים שהתנהלו בפניו:

 

חברות איכון

 • וע 2030/01 איתוראן איתור ושליטה בע"מ נ’ היועץ המשפטי לממשלה ואחרים (פסק דין ופסק דין משלים).
 • ח"א 23444-12-10 איתוראן איתור ושליטה בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (בית הדין אישר נוסח מעודכן של החוזה האחיד של החברה. האישור בתוקף עד יום 18.12.18) (פסק הדין, נוסח החוזה שאושר בבית הדין).
 • ח"א 707/05 שגריר מערכות רכב בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה) (בקשה בהסכמה, כתב שירות, אישור בית הדין).
 • ח"א 26056-04-13 שגריר מערכות רכב בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (פסק דין, כתב שירות)

בנקאות

 • ע"ש 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ’ בנק לאומי לישראל בע"מ (פסק דין).
 • ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ (פסק דין).
 • ח"א 8002/02 המפקח על הבנקים נ' הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ (פסק דין; החלטת המשך).

 

בתי אבות/ דיור מוגן

 • ע"ש 5017/98, 5019/98, 5020/98, 5021/98, 5022/98 מגדל הזהב בע"מ נ’ היועץ המשפטי לממשלה ואחרים (פסק דין ופסק דין משלים).
 • ח"א 403/04, 704/05 איגוד בתי אבות בישראל - א.ב.א. נ' מדינת ישראל - משרד הרווחה (פסק-דין).
 • ח"א (י-ם) 35070-02-11 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (פסק דין בנושא מגוריו של מטפל ביחידת הדיור שבה מתגורר הדייר). על פסק דין זה הוגש ערעור לביהמ"ש העליון (ע"א 5392/13) (פסק הדין בביהמ"ש העליון).
 • ח"א 902/08 עמותת דיירי הדיור המוגן נ' אחוזת ואח' (פסק דין בנושא העלאת דמי האחזקה החודשיים שמשלם הדייר) (פסק דין).

 

דיור ובניה

 • ע"ש 90/96 עמותת סינגור קהילתי נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (פסק דין).
 • ע"ש 49/96 א. לוי השקעות ובנין בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', דינים מחוזי לב(9) 945 (פסק דין).
 • ע"ש 7050/99 א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"מ תשס"א(1) 5389 (פסק דין).
 • ע"ש 408/97 (י-ם) מי ערד חברה להנדסה לפיתוח ובנין בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, תק-מח (2002) 8483 (פסק דין).
 • ח"א 702/06 היועץ המשפטי לממשלה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (פסק דין).
 • ח"א 901/08 היועץ המשפטי לממשלה נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1998 בע"מ (פסק דין).
 • ח"א 18647-03-15 היועץ המשפטי לממשלה נ' אחים דוניץ בע"מ ואח' (פסק דין, ההסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין).
 • ח"א 22119-03-15 היועץ המשפטי לממשלה נ' אשדר חברה לבניה בע"מ ואח' (פסק דין חלקי, ההסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין).

 

חוזה חכירה

 • בש"א 2543/05 (בתיק 2016/01) גרנות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל (החלטה).

 

המכרז של המדינה

 • ח"א 701/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' חברת מוסף המכרז של המדינה בע"מ (החלטת בית הדין בעניין המודל העסקי של החברה וקיומם של תנאים מקפחים בחוזה האחיד).

 

הספקת שירותי טוטו

 • ח"א 8001/02 טוטוקרד בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה).
 • ח"א 9003/03 טוטוסטרדה בע"מ נ’ היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה).
 • ח"א 709/05 טוטוקרד 5 בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה.
 

לימודים אקדמיים

 

מחסני ערובה

 • ע"ש 5133/00 וע 1003/00 מ.פ.ל מרכז לפתרונות לוגיסטיים בע"מ ואחרים נ’ היועץ המשפטי לממשלה ואחרים (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה).
 

מכר מרחוק

 

מעליות

 

משלוחים ומוניות

 • וע 1072/00 אביב יעל דרומה בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה).
 • וע 2036/01 כץ משלוח בין עירוני מהיר בע"מ נ’ היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה).
 

ניקוי יבש

 • ע"ש 355/97 קשת ניקוי יבש בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (אישור מותנה).
 

ספריות וידאו

 

שירותי חירום ומצבי מצוקה רפואיים

 

תקשורת

 

סמכות בית הדין ליתן סעדים זמניים

 

תקופת התקשרות ונטל ההוכחה לקיומו של תנאי מקפח

 

שילוח בינלאומי

 • ע"ש 7029/99 טרנסכלל סחר בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (פסק דין).
 

תיירות

 • חא (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (פסק דין).
 • חא (י-ם) 42825-03-10 היועץ המשפטי לממשלה - מח' ייעוץ וחקיקה נ' איסתא ישראל.
 • חא 47401-03-14 השטיח המעופף נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (בקשת האישור נמחקה בפסק דינו של ביה"ד מיום 7.6.15).

 

חניונים

 

מכירת שתילים

 

ייבוא ומכירת רכבים

 • ח"א (י-ם) 702/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' קרסו מפיצי רכב בע"מ.
 • ח"א (י-ם) 703/05 היועץ המשפטי לממשלה  נ' יוניון מוטורס בע"מ.
 • חא (י-ם) 49943-03-11 יוניון מוטורס בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה.
 • ח"א (י-ם) 3436-02-13 קרסו מוטורס בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה.