טיוטת תיקון לתקנות סימני המסחר, 1940 להערות הציבור

 
|22/10/2012 |

להלן קישור לטיוטת תיקון לתקנות סימני המסחר, 1940, שהוכנה במשרד המשפטים.

​הטיוטה כוללת מספר עניינים, ביניהם: תיקון ההפניות לסעיפי פקודת סימני מסחר, עדכון מונחים, הוראות לעניין הגשה אלקטרונית, הבניית הליך הבחינה וסדרי הדין בהליכים בפני הרשם.

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ליום א' בכסלו התשע"ג (15 בנובמבר 2012) לכתובת הדואר האלקטרוני:

ShimritGo@justice.gov.il