מדינת ישראל מובילה מחקר משפטי בנושא ההגנה על מוצרים דיגיטליים

 
|23/11/2016 |

​מדינת ישראל ביחד עם ארה"ב ויפן, מובילות מחקר משפטי בנושא ההגנה על מוצרים דיגיטליים, בעריכת ארגון הקניין הרוחני הבין-לאומי של האו"ם.

​מדינות ישראל, ארה"ב ויפן, מובילות מחקר משפטי העוסק בהגנת מוצרים דיגיטליים לפי דיני הקניין הרוחני.
המחקר נערך בידי ארגון הקניין הרוחני הבין-לאומי של האו"ם (WIPO) לבקשת שלוש המדינות, ותוצאותיו הראשוניות פורסמו באוגוסט 2016.
ביוזמתו וקידומו של אשכול קניין רוחני במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי), הצטרפה מדינת ישראל למהלך זה, אשר כלל הגשת הצעה לעריכת המחקר למליאת ארגון WIPO, ניסוח משותף של שלוש המדינות את שאלות המחקר, וקידום המחקר במליאת הארגון.
המחקר עוסק בהגנתם של מוצרים דיגיטליים, ובפרט אייקונים, תצוגות מסך ולבקשת מדינת ישראל – גם גופנים, באמצעות דיני הקניין הרוחני. בין השאלות בהן עוסק המחקר: האם מדינות שונות מגינות על מוצרים דיגיטליים במסגרת דיני הקניין הרוחני שלהן; מהו אופן ההגנה על מוצרים אלה במדינות שונות; האם המוצרים ניתנים להגנה בידי יותר מסוג אחד של דינים (למשל, באמצעות דיני זכות יוצרים וכן באמצעות דיני מדגמים – עיצובים תעשייתיים) ובאיזה היקף; ועוד.
בארגון WIPO, העוסק בכלל ענייני הקניין הרוחני, חברות 188 מדינות, אשר רבות מהן הביעו עניין במחקר זה, ואת תמיכתן בו. 44 מדינות ושני ארגונים בין-ממשלתיים כבר השיבו לשאלות המחקר.
לאור ההתעניינות במחקר, ארגון WIPO נענה לבקשתן של מדינות רבות אשר הביעו עניין להשתתף ולהשיב למחקר גם כן וטרם עשו זאת. בקשה זו נתמכה גם ע"י שלוש המדינות המציעות (ארה"ב, ישראל ויפן). בנוסף, הוועדה נענתה לבקשתם של ארגונים שאינם ממשלתיים להגיש הערות לגבי המחקר.
על כן, תוצאותיו המעודכנות של המחקר, כמו גם ניתוח הנתונים העולים ממנו, צפויים להתפרסם בתחילת השנה הבאה.

אשכול קניין רוחני במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) מעודד את הציבור לעיין בתוצאות הסקר.

  • הצעת ישראל, יפן וארה"ב למליאת WIPO זמינה ב-6 שפות באתר WIPO ונוסחה האנגלי ניתן לצפיה כאן.
  • תוצאותיו הראשוניות של המחקר זמינות ב-6 שפות באתר WIPO, ונוסחן האנגלי ניתן לצפיה כאן.