הוועדה לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי במשפט פלילי

 
|20/05/2010 |

​ביום ג' בכסלו תשס"ח, 13 בנובמבר 2007, מינה שר המשפטים דאז, פרופ' דניאל פרידמן, ועדה מייעצת לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי במשפט פלילי.

​הועדה נתבקשה לבחון את שתי הסוגיות הבאות:

  1. האם לשנות את הדין המאפשר הרשעת נאשם בעבירה פלילית על-פי דעת רוב שופטי ההרכב היושבים בדינו, ולקבוע שהרשעת נאשם חייבת להתקבל פה אחד על דעת כל שופטי ההרכב.
  2. האם לשנות את הדין לפיו המדינה רשאית לערער על זיכוי נאשם בפני ערכאה גבוהה יותר, ולקבוע שזיכוי נאשם הוא סופי ואין עליו ערעור.