דו"ח הצוות לבחינת עבירות המתה בחוק העונשין

 
|24/08/2011 |

​להלן, לעיון הציבור, הד"וח הסופי של הצוות לבחינת עבירות המתה בראשות הפרופ' מרדכי קרמניצר שמינה שר המשפטים. כמו כן, מצורפת תמצית הדו"ח כפי שהופצה בחודש אפריל השנה.