המדריך לעיגון עיצומים כספיים בחקיקה

 
|11/10/2018 |

​המדריך עוסק במגוון סוגיות עקרוניות במודל העיצומים הכספיים ומסביר את עקרונות היסוד העומדים בבסיסו​​.

​המדריך נועד להקל על משרדי הממשלה בבואם לבחון את האפשרות לעגן סמכות להטלת עיצומים כספיים בחקיקה שבאחריותם, וכן לסייע בשאלות הנוגעות לאופן יישום הסמכויות בתחום זה. 
 
במקביל, משרד המשפטים שוקד בימים אלו על קידום הצעת חוק אכיפה מינהלית אשר תעגן את ההוראות הפרוצדורליות, החוזרות על עצמן בדברי החקיקה השונים, בחקיקה ראשית.