ועדת האו"ם למשפט בין-לאומי מסחרי

 
​ועדת אונסיטרל (UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law) הוקמה בשנת 1966 על ידי האו"ם ועוסקת ביצירת כלים משפטיים בתחום המשפט הבין-לאומי הכלכלי-מסחרי וקידום כלים קיימים בתחום, כגון אמנת ניו-יורק לאכיפת פסקי בוררות זרים משנת 1958.

​בוועדה מכהנות בכל זמן נתון 60 מדינות בלבד, הנבחרות לתקופת כהונה בת שש שנים. ישראל מכהנת כמדינה חברה בוועדה מאז שנת 2004 ובשנת 2016 נבחרה, על-ידי העצרת הכללית של האו"ם, לכהונה שלישית עד לשנת 2022. ועדת אונסיטרל פועלת בעיקר באמצעות שש קבוצות עבודה העוסקות בנושאים משפטיים מגוונים. כל קבוצת עבודה עורכת בדרך כלל שני מפגשים בשנה, במהלכם נידונים ומגובשים כלים משפטיים, כגון אמנות, חקיקת מודל וכדומה. אחת לשנה מתכנסת מליאת אונסיטרל על מנת לדון בתוצרי העבודה של הקבוצות ולהתוות מדיניות להמשך העבודה. דיוני קבוצות העבודה והמליאה מתקיימים לסירוגין במטה האו"ם בווינה ובניו יורק.

נכון להיום קבוצות העבודה פועלות בנושאים הבאים: קבוצת עבודה I - עסקים קטנים ובינוניים; קבוצת עבודה II - בוררות וגישור; קבוצת עבודה III - יישוב סכסוכים אלקטרוני; קבוצת עבודה IV - סחר אלקטרוני (בעתיד הקרוב ייתכן וקבוצה זו תעסוק בעניינים הקשורים להסדרת סוגיות סייבר); קבוצת עבודה V - חדלות פירעון; קבוצת עבודה VI - בטוחות אשראי.

העיסוק מתמקד הן ביצירת סטנדרטים בין-לאומיים להסדרת הסוגיות האמורות, כאשר מדובר בהיבטים חוצי גבולות, אך גם ביצירת מודלים לחקיקה בתחומים השונים, שלעיתים מעוגנים בהמשך בדין הפנימי של מדינות רבות.

מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) מרכזת את הטיפול בפעילות ישראל בוועדה. נציגי המחלקה משתתפים באופן פעיל ומוביל בדיוני קבוצות עבודה II  ו- III ובדיוני המליאה, כאשר נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי) פועלים במסגרת קבוצת עבודה V ונציגי רשות התאגידים נוטלים חלק בדיוני קבוצת עבודה VI. במסגרת פעילות זו אף הגישה ישראל יחד עם ארה"ב, מסמך עמדה משותף בעניין פיתוח כלים משפטיים לקידום הסכמי פשרה מסחריים בי-לאומיים לקראת מפגש קבוצת עבודה II בספטמבר 2015, ומסמך עמדה ישראלי לקידום פתרונות ליישוב סכסוכים בעסקאות סחר אלקטרוניות בין-לאומיות לקראת מפגש קבוצת עבודה III בנובמבר 2015. כמו כן, נבחרה נציגת ישראל לדיונים בקבוצת עבודה V לשמש כדווחית (Rapporteur) לדיוני הקבוצה במסגרת המפגש שהתקיים בדצמבר 2015. 

לצד זאת מתקיימות פעילויות נוספות בהובלה או בחסות ועדת אונסיטרל שבהן ניתן ביטוי גובר לעשיה הישראלית בתחום המשפט הבין-לאומי המסחרי. כך, מתפרסמים פסקי דין ישראלים רלוונטיים באתר ייעודי של אונסיטרל לעניין זה CLOUT)) וקיים דף ייעודי לישראל באתר העוסק באמנת ניו-יורק לאכיפת פסקי בוררות חוץ, 1958 (newyorkconvention1958.org), אותו מפעילה ועדת אונסיטרל בשיתוף עם גורמים נוספים. נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי), לצד נציגים מהאקדמיה, מעורבים בפעילויות אלה באופן שוטף.