תחומי אחריות

 
  • הסדרה בין-לאומית של הזירה הקיברנטית (סייבר)

   ​"הכפר הגלובלי" וההתקדמות הטכנולוגית הביאו לכך ששחקנים מסוגים שונים מעורבים בהיבטים רבים הקשורים לשימוש חובק עולם וחוצה תרבויות וחברות בטכנולוגיות מידע למטרות שלום ופיתוח כלכלי. כמו כן, בשנים האחרונות חלה עליה דרמטית בפעילות סייבר חוצת גבולות. זאת, לצד ניצול לרעה של פלטפורמות אלה למטרות עוינות כנגד מדינות, תאגידים ואזרחים. התפתחויות אלו מציבות אתגרים משמעותיים בפני הקהילה הבין-לאומית במישורים רבים, כולל במישור המשפטי. בעיקר מתעורר הצורך ליצירת כלים משפטיים בין-לאומיים חדשים כדי לתת מענה משפטי גמיש, ראוי ומתאים לתופעות חדשות ומורכבות אשר המסגרות המשפטיות המסורתיות הקיימות לא יכלו, מטבע הדברים, לצפות אותן.  ​

  • ועדת האו"ם למשפט בין-לאומי מסחרי

   ​ועדת אונסיטרל (UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law) הוקמה בשנת 1966 על ידי האו"ם ועוסקת ביצירת כלים משפטיים בתחום המשפט הבין-לאומי הכלכלי-מסחרי וקידום כלים קיימים בתחום, כגון אמנת ניו-יורק לאכיפת פסקי בוררות זרים משנת 1958.

  • חסינויות וזכויות יתר במשפט הבין-לאומי

   צוות אשכול משפט בין-לאומי פומבי מייעץ ומטפל בסוגיות משפטיות הנוגעות לחסינויות וזכויות יתר, זאת במסגרת ליווי משאים ומתנים לחתימתם של הסכמים בין-לאומיים מסוגים שונים, גיבוש עמדת המדינה בהליכים משפטיים בארץ ובחו"ל, ליווי הליכי חקיקה, והשתתפות בהתייעצויות מסוגים שונים.

  • משפט בין-לאומי פרטי

   ​המשפט הבין-לאומי הפרטי עוסק בעיקר בכללים להסדרת סוגיות משפטיות המתעוררות ממצבים בהם מעורב גורם זר, כאשר השאלות העיקריות המתעוררות נוגעות לנושא סמכות השיפוט, ברירת הדין ואכיפת פסק דין זר.

  • קישורים שימושיים

   ​לנוחיותכם קיבצנו מספר קישורים בתחומי העיסוק של אשכול משפט בין-לאומי פומבי: