משפט בין-לאומי פרטי

 
​המשפט הבין-לאומי הפרטי עוסק בעיקר בכללים להסדרת סוגיות משפטיות המתעוררות ממצבים בהם מעורב גורם זר, כאשר השאלות העיקריות המתעוררות נוגעות לנושא סמכות השיפוט, ברירת הדין ואכיפת פסק דין זר.

תחום המשפט הבין-לאומי הפרטי, התפתח לאורך מאות שנים, אך משמעותו זינקה בעשורים האחרונים, על רקע עידן הגלובליזציה אשר מתאפיין, בין היתר, בריבוי הקשרים חוצי הגבולות בין גורמים פרטיים (אנשים וישויות משפטיות). שאלות מתחום המשפט הבין-לאומי הפרטי עשויות להתעורר במגוון ענפים משפטיים ובהם, בין היתר, דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני קניין ודיני משפחה. 

מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) מרכזת את תחום המשפט הבין-לאומי הפרטי במשרד המשפטים ומספקת ייעוץ משפטי לגורמי הממשלה השונים בסוגיות המתעוררות בתחום. כמו כן, המחלקה מרכזת את העבודה במסגרת חברותה של ישראל בוועידת האג (Hague Conference on Private International Law), ארגון בין-לאומי הפועל לשם האחדת כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי בתחומי סדר הדין האזרחי, דיני משפחה ומשפט מסחרי.

ועידת האג מפתחת כלים משפטיים רב-צדדיים המגיבים לצרכים עולמיים בתחום המשפט הבין-לאומי הפרטי. בארגון חברות 79 מדינות וכן האיחוד האירופי. עבודת הארגון מנוהלת ומונחית על ידי המועצה לנושאים כלליים ולמדיניות (Council on General Affairs and Policy), המורכבת מנציגי כל המדינות החברות. המועצה מתכנסת אחת לשנה, מקבלת החלטות עקרוניות להמשך עבודת הארגון, מנחה את קבוצות העבודה השונות ואת מזכירות הארגון ומאמצת טקסטים משפטיים שגובשו על ידי קבוצות העבודה. במקביל, מתכנסות מעת לעת קבוצות מומחים וקבוצות עבודה לגיבוש טיוטות של כלים משפטיים, כולל אמנות בתחומים השונים. פרויקט מרכזי אחד שעומד כיום על הפרק הינו יצירת מסגרת משפטית אוניברסאלית לאכיפת פסקי חוץ בתחומים אזרחיים ומסחריים. 

נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) מייצגים את ישראל בדיונים בנושאים השונים לצד נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה (חקיקה), נציגי המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ונציגי משרדי ממשלה רלוונטיים אחרים.