הסדרה בין-לאומית של הזירה הקיברנטית (סייבר)

 
​"הכפר הגלובלי" וההתקדמות הטכנולוגית הביאו לכך ששחקנים מסוגים שונים מעורבים בהיבטים רבים הקשורים לשימוש חובק עולם וחוצה תרבויות וחברות בטכנולוגיות מידע למטרות שלום ופיתוח כלכלי. כמו כן, בשנים האחרונות חלה עליה דרמטית בפעילות סייבר חוצת גבולות. זאת, לצד ניצול לרעה של פלטפורמות אלה למטרות עוינות כנגד מדינות, תאגידים ואזרחים. התפתחויות אלו מציבות אתגרים משמעותיים בפני הקהילה הבין-לאומית במישורים רבים, כולל במישור המשפטי. בעיקר מתעורר הצורך ליצירת כלים משפטיים בין-לאומיים חדשים כדי לתת מענה משפטי גמיש, ראוי ומתאים לתופעות חדשות ומורכבות אשר המסגרות המשפטיות המסורתיות הקיימות לא יכלו, מטבע הדברים, לצפות אותן.  ​

​סוגיית ההסדרה המשפטית הבין-לאומית של תחום הסייבר וטכנולוגיות המידע נמצאת בראש סדר יומם של מספר ארגונים בין-לאומיים מובילים, לרבות האו"ם, OECD, NATO, ה-ITU  (ארגון התקשורת הבין-לאומי). לצד ארגונים אלה, מספר גופים בעלי אופי גלובאלי כגון ICANN וה-Internet Governance Forum הולכים וצוברים כוח והשפעה ביצירת נורמות אשר להן השלכה ישירה על  האופן בו מתנהלים מדינות וארגונים בין-לאומיים בזירה הקיברנטית. גם תאגידים מסחריים בין-לאומיים, המספקים שירותי מחשוב ואינטרנט, מהווים שחקנים משמעותיים בזירה הבין-לאומית. מסגרת משפטית זו מציבה לא רק אתגרים אלא גם הזדמנויות לכלל השחקנים המעורבים להשפיע על עיצוב ההסדרה המשפטית הבין-לאומית בתחום חשוב זה, הנמצאת היום בצעדיה הראשונים. זאת, במיוחד בכל הקשור להיבטים הבין-לאומיים של פעילות סייבר במישור האזרחי (שיתוף פעולה בין ממשלות ותאגידים, הגדרת סטנדרטים להגנת סייבר, שיתופי פעולה בין רשויות סייבר לאומיות וכדומה).    

מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) מובילה במשרד המשפטים את הטיפול בהיבטי הדין הבין-לאומי של פעילות סייבר חוצת גבולות ובמסגרת זו שותפה לצוותי חשיבה ואסטרטגיה בין-משרדיים אשר עוסקים בגיבוש העמדה הישראלית בפורומים בין-לאומיים מרכזיים כגון קבוצת המומחים של האו"ם בנושא התפתחויות בטכנולוגיות המידע  וה-OECD. הנושאים הרבים בהם עוסקת המחלקה בהקשר זה כוללים סוגיות של ריבונות וסמכות שיפוט חוץ-טריטוריאלית בעידן טכנולוגיות המידע, דיני עימות מזוין בסייבר, היקף נורמת הפרטיות במישור הבין-לאומי, תהליך המשילות של ICANN והיבטי סייבר וסחר אלקטרוני בהסכמי סחר חופשי. כמו כן, מעניקה המחלקה ייעוץ שוטף לגבי היבטים משפטיים בין-לאומיים בתחום הסייבר לגורמי הממשלה השונים, כולל מטה הסייבר הלאומי וגופים נוספים הפעילים במישור זה.