אודות אשכול משפט בין-לאומי פומבי

 
אשכול משפט בין-לאומי פומבי אמון על הטיפול בנושאי הליבה של המשפט הבין-לאומי הפומבי ובכלל זה דיני אמנות, סמכות שיפוט, ודיני חסינויות, וכן בכל הנוגע לקליטת המשפט הבין-לאומי בדין הפנימי. עוד אמון האשכול על הטיפול בהיבטים המשפטיים הבין-לאומיים של תחום הסייבר ועל תחום המשפט הבין-לאומי הפרטי. כמו כן משתתף האשכול בפורומים בין-לאומיים העוסקים בגיבוש סטנדרטים נגד שחיתות. בנוסף, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אמון האשכול על בחינת סעיפי בוררות ודין זר בחוזי התקשרות בין-לאומיים של המדינה. ​​

​במסגרת העיסוק בתחומים האמורים מתמקדת עבודת האשכול במתן מענה משפטי לגורמי הממשלה השונים, באמצעות חוות דעת משפטיות, השתתפות בצוותי משימה בין-משרדיים, קידום חקיקה, סיוע לגורמי הפרקליטות במקרים בהם מתעוררות שאלות של משפט בין-לאומי פומבי בהליכים משפטיים, וליווי של הטיפול בהיבטי החסינויות בהליכים משפטיים נגד ישראל או בכירים ישראלים בחו"ל.

לצד הפעילות המשפטית המתבצעת כלפי פנים, עוסקים חברי האשכול גם בפעילות בזירה הבין-לאומית. כך, נוטלים חברי האשכול חלק בייצוג ישראל במשאים ומתנים עם מדינות זרות וארגונים בין-לאומיים בארץ ובעולם בתחומי עיסוקם, ובדיונים של ארגונים בין-לאומיים העוסקים בעיצוב סטנדרטים משפטיים בין-לאומיים. במסגרת זו עומדים חברי האשכול, בין היתר, בראש משלחות ישראל לדיונים בשתי קבוצות עבודה של ועדת האו"ם למשפט בין-לאומי מסחרי (אונסיטרל).

 

צוות אשכול משפט בין-לאומי פומבי מונה עורכי דין אשר להם מומחיות בתחום המשפט הבין-לאומי, תארים ממוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובעולם, ורישיונות לעיסוק בעריכת דין במדינות שונות.

הצוות רואה כיעדו המרכזי מתן שירות איכותי, מקצועי ומהיר לגורמי הממשלה השונים. זאת, לצד הטמעת החשיבות של הכרת ההסדרים הקבועים במשפט הבין-לאומי הפומבי ומתן המשקל הראוי להם במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות. בד בבד, יש חשיבות לקידום האינטרסים של ישראל בעת עיצוב הכללים המשפטיים הבינלאומיים ומכאן הדגש בהשתתפות ומעורבות של אנשי הצוות בפורומים בין-לאומיים בהקשרים אלו.