אודות אשכול הליכים במדינות זרות

 

​אשכול הליכים במדינות זרות אמון על הטיפול בהליכים משפטיים, כגון תלונות פליליות או תביעות אזרחיות, המוגשים כנגד מדינת ישראל או בכיריה במדינות שונות ברחבי העולם. תביעות כאמור מוגשות כחלק משימוש באסטרטגיית לוחמה משפטית כנגד מדינת ישראל. צוות האשכול מלווה ומרכז את הטיפול בהליכים אלה במדינות השונות.  


אשכול הליכים במדינות זרות הינו בעל התמחות ייחודית בתחומי המשפט הבין-לאומי הפומבי והפלילי, שיטות משפט מקומיות של מדינות שונות וניהול ליטיגציה מורכבת ורגישה במערכות משפט מדינתיות זרות – והכל במסגרת העבודה החשובה של הגנה על האינטרסים של מדינת ישראל בהליכים כנגדה במישור המשפטי בזירה הבין-לאומית. עבודת האשכול בתחום זה נעשית תוך הובלת עבודת צוות אינטנסיבית בשיתוף משרדי הממשלה השונים הרלבנטיים.

 

בנוסף, אשכול הליכים במדינות זרות מרכז צוות משפטי בין-משרדי, אשר הוקם לצורך המאבק בתופעת הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל והתמודדות עם המציאות המתפתחת מדי יום בנושא ה-BDS.