אודות תחום הליכים בין-לאומיים

 
צוות ההליכים הבין-לאומיים אחראי על קידום ענייניה של מדינת ישראל במוסדות שיפוטיים בין-לאומיים, ועל הגנה על אינטרסים של המדינה ושל הפועלים מטעמה במסגרת הליכים המתנהלים בבתי דין או בטריבונלים בין-לאומיים. עורכי הדין בצוות עוסקים במגוון היבטים הנובעים מהליכים כאלה, הנוגעים לאינטרסים חיוניים לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

הליכים בין-לאומיים עשויים לערב את מדינת ישראל או את הפועלים בשמה באופן ישיר, כדוגמת חוות הדעת המייעצת שנתן בית הדין הבין-לאומי לצדק ביחס לחוקיות בניית מכשול ההפרדה בשנת 2004, או הניסיונות להביא לפתיחת הליכים בעניינים שונים הקשורים בישראל 
בבית הדין הפלילי הבין-לאומי במהלך השנים האחרונות. כמו כן, קביעות של מוסדות שיפוטיים בין-לאומיים בהקשרים שאינם מתייחסים לישראל עשויות להיות רלוונטיות לייעוץ המשפטי בתחום המשפט הבין-לאומי בישראל.  
 
עבודת צוות ההליכים הבין-לאומיים מתאפיינת, אפוא, בעיסוק במגוון נושאים המתעוררים כתוצאה מהעלייה המשמעותית בהיקף הפעילות של בתי דין וטריבונלים בין-לאומיים בכלל, ומהחשיפה הגוברת של ישראל להליכים כאלה בפרט. זאת, במיוחד בבית הדין הפלילי הבין-לאומי. בהתאם לכך, עורכי הדין בצוות נדרשים לידע מעמיק בתחומי המשפט הבין-לאומי הפומבי, ובמיוחד בתחום המשפט הבין-לאומי הפלילי.
 
המשפט הבין-לאומי הפלילי הנו תחום התמחות ייחודי, המשלב ידע נרחב מתחום המשפט הבין-לאומי ומתחום המשפט הפלילי. מדובר בתחום מתפתח ודינמי, שהעוסקים בו נדרשים להיות מעודכנים באופן שוטף במתרחש בו, ולהיות חלק בלתי נפרד מקהילת המשפטנים הגדולה העוסקת בתחום ברחבי העולם. לפיכך, לצד משימותיו השוטפות, צוות הליכים בין-לאומיים מקפיד לעקוב אחר התפתחויות משפטיות  העולות מפעילות בתי הדין והטריבונלים הבין-לאומיים שונים. צוות ההליכים הבין-לאומיים מהווה את מוקד הידע המרכזי בנושא ייחודי זה, ומעניק ייעוץ ותמיכה מקצועית למגוון גורמים בשירות המדינה.
 
עבודת הצוות מגוונת ביותר. הצוות מעניק ייעוץ וליווי משפטי כחלק מגיבוש האסטרטגיה הכוללת, כמו גם ביחס לפעולות שונות הננקטות על ידי ישראל בזירה הבין-לאומית בקשר להליכים הבין-לאומיים הקשורים בה. עורכי דין בצוות אף משתתפים בפורומים בין-לאומיים רלוונטיים ובכנסים מקצועיים בין-לאומיים.  לצד אלה, וכחלק ממחויבותה הערכית של מדינת ישראל לקידום ולהטמעת הערכים העומדים בבסיס המשפט הבין-לאומי הפלילי, צוות ההליכים הבין-לאומיים מעורב, יחד עם גורמים נוספים במשרד המשפטים ובמשרדי ממשלה אחרים, בתהליכי עבודת מטה המכוונים לקדם הטמעה של ערכים אלה במסגרת ההסדרים המשפטיים הנוהגים בישראל. כך למשל, לאנשי הצוות תפקיד מרכזי בבחינת התאמת היבטים שונים בחוק הישראלי לדרישות המשפט הבין-לאומי, בעקבות המלצות ועדת טירקל.
 
עורכי הדין בצוות הליכים בין-לאומיים, בהנחייתו של ד"ר גיל-עד נועם, הם בעלי רקע אקדמי עשיר ומגוון ותארים מתקדמים במשפט בין-לאומי ומשפט בין-לאומי פלילי, והם מרצים מבוקשים בפורומים אקדמיים ומקצועיים רבים.