אודות תחום דיני מלחמה

 
​אשכול דיני המלחמה הינו אשכול חדש במחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה. ​

אשכול זה הוקם בעקבות עבודתה של הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 (ועדת טירקל) אשר בחנה בחלקה השני של עבודתה את אופן הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבין-לאומי. בתוך כך דנה הועדה בהיבטים הנוגעים לייעוץ המשפטי האזרחי הניתן בתחום זה והפעלת סמכויות הפיקוח של היועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע לנושאים אלה.

 

בין המלצותיה, המליצה ועדת טירקל להקים במשרד המשפטים יחידה שתתמחה בתחום דיני המלחמה. זאת, על מנת לרכז את הטיפול והייעוץ המשפטי האזרחי הניתן בנושא, להעמיק את המומחיות הקיימת במשרד המשפטים ובכך לחזק את הפעלת סמכות הפיקוח של היועץ המשפטי לממשלה.

 

דו"ח ציחנובר​ - דוח הצוות לבחינה וליישום דוח טירקל (צוות היישום), המליץ ליישמה כלשונה. במהלך דיוני צוות היישום הובהר כי המלצה זו מקובלת על משרד המשפטים. ביום 3 ביולי 2016 אימצה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) את המלצות צוות היישום.

 

כיום, אשכול דיני המלחמה מרכז את הטיפול והייעוץ המשפטי האזרחי הניתן בתחום דיני המלחמה במשפט הבין-לאומי. בנוסף, האשכול עוקב אחר התפתחות הנורמות בתחום דיני המלחמה, ופועל להבטיח כי עמדותיה של מדינת ישראל מוצגות בפורומים המקצועיים השונים הדנים בפיתוח דיני המלחמה ובפרשנותם.