תחומי אחריות

 
  • אמנות זכויות אדם

    מידע על אמנות זכויות האדם בהן חברה ישראל וכן מסמכים שונים, לרבות דו"חות שהוגשו לוועדות אלה, מסקנות הוועדות ביחס לישראל ועוד.

  • מענים בנושא זכויות אדם

    ארכיון של המענים לפניות בנושאי זכויות אדם, מענים לדוחות של ארגונים בין-לאומיים ודו"חות בנושא סחר בבני אדם למחלקת המדינה האמריקאית.

  • UNODC

    ​משרד האומות המאוחדות לסמים ופשיעה (United Nations Office on Drugs and Crime), הוקם בשנת 1997, כתוצאה של מיזוג של תכנית האו"ם למלחמה בסמים והמרכז הבין-לאומי למניעת פשיעה. הארגון פועל בכל רחבי העולם באמצעות סוכנויות ומשרדים הפועלים בשטח.