המנגנון האוניברסאלי לביקורת תקופתית UPR

 

​מנגנון הסקירה האוניברסלי ה-Universal Periodic Review (UPR) הינו מנגנון שאומץ על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם כגולת הכותרת של המנגנונים העומדים לרשות המועצה לצורך מילוי תפקידה בחיזוק, קידום והגנה על זכויות אדם ברחבי העולם.

 


​המנגנון הוקם במסגרת ההחלטה על הקמת המועצה, וזאת כחלק מהגדרת תפקידיה של המועצה. מטרת מנגנון זה הינה בדיקת מצב זכויות האדם של כלל המדינות, על בסיס שוויוני, המושתת על שיתוף פעולה בין המועצה למדינות השונות. במסגרת מנגנון ה-UPR מתקיימים סבבים רציפים של הופעות של כלל המדינות החברות באו"ם בפני מועצת זכויות האדם, כאשר לקראת הופעתה נדרשת כל מדינה להגיש דוח תקופתי המתייחס למצב זכויות האדם במדינה, לרבות התייחסות להמלצות שניתנו בדוח המסכם את הופעתה הקודמת. יצוין כי מועצת זכויות האדם של האו"ם הינה אורגן של העצרת הכללית ובהתאם מדובר בהליך שהינו בעל אופי פוליטי.

בהתאם למתחייב במנגנון זה, הגישה מדינת ישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם דו"חות הסוקרים את מצב זכויות האדם בשטחה. דו"חות אלה כוללים בין היתר, התפתחויות חיוביות הנוגעות לשמירה וקידום של זכויות האדם בישראל, לרבות הוראות חוק רלוונטיות, פסקי דין והלכות חשובות בתחום זכויות האדם שנפסקו על ידי בתי המשפט, צעדים מינהליים חדשים של מוסדות המדינה השונים בעניין זה, נתונים סטטיסטיים רלוונטיים וכן התפתחויות חיוביות נוספות בעניין זה.

כאן תוכלו למצוא מסמכים אלה וכן את מסקנות המועצה שפורסמו על ידה לאחר הופעות של משלחות ישראל בפניה, הופעות אשר נועדו להצגת הדו"חות ולדיון עם נציגי המועצה ביישום הוראות האמנה בישראל.